fbpx
Vedställ, eldställ och tillbehör till din kamin
Optizon

Optizon

Magisk tjärborttagare

Denna fantastiska produkt används enkelt på glödbädden för att ta bort tjära i skorstenen. Lägg en matsked i en papperstuss då och då så slipper du tjära i rökkanalen.

Finns i två storlekar. 0,5 kg (150 kr) eeller 0,9 kg (260 kr)

OPTIZON AVSOTNINGSMEDEL

PRODUKTINFORMATION
OPTIZON är ett avsotningsmedel som är vidareutvecklat efter Nitro Nobels grundrecept.
Sotningsmedlet fungerar i alla fastbränsleeldade villapannor, kakelugnar och kaminer. Medlet består huvudsakligen av oorganiska nitrater och magnesium. Vid upphettning av additivet sker en långsam sönderdelning. Det bildas en gas bestående av små ”kristaller”. Dessa kristaller har egenskapen att efter en viss tid omsätta sig med sura eller omättade beståndsdelar i sotskiktet på alla rökgasberörda ytor i pannan eller kaminen, och omvandlar i första hand svavelsyra och svaveldioxid till sulfater. Sulfaterna klibbar inte och bl.a. av denna anledning blir sotets vidhäftningsförmåga nedsatt. Samtidigt sker en sänkning av sotets/kolets antändningstemperatur. Detta innebär att det oförbrända kolet i beläggningen kommer att förbrännas. Samtidigt sker då en fysikalisk förändring av beläggningen som luckras upp och blir lös och porös. Beläggningen lossnar av sig själv och ramlar ner i ugnen och går lätt att aska ur. Detta innebär att även luckor och eldstad blir fria från sot. Additivet reducerar även halten oförbränt i flygaskan d.v.s. sotpartiklarna som annars följer med rökgaserna ut i atmosfären. Kort sagt du får en renare panna, bättre verkningsgrad och mindre korrosion. Vid förbränning av Optizon tillförs inga nya ämnen som inte redan finns vid naturlig fastbränsleeldning. Ex. ved och pellets (kväve och kaliumoxider). Additivet är inte i sig självt explosivt, men oxiderande. Lagras torrt och inte vid temperaturer överstigande 60 grader.
Dosering
1. Vänta till kaminen eller pannan är riktigt varm.
2. Ta 2msk Optizon i ett papper, vira ihop som en ”boll”.
3. Kasta in ”bollen” i öppen låga eller på glödbädden och
sänk lufttillförseln 1-2 gånger per vecka, eller efter behov.
4. Detta ger en renare panna och ett ökat värmeutbyte.
5. Håller ugn, lucka och skorsten ren från tjära och sot.
6. Minskar stoft och sotutsläpp genom skorstenen.
7. Vid kraftig tjärbildning dosera dagligen sex dagar i följd.
8. Optizon sänker dina bränslekostnader.
(1 mm sot ökar bränslekostnaden med c:a 5%).

Kontakt / Offertförfrågan

Har du frågor eller undrar du om priser? Ring oss på 08 540 205 45 eller maila oss. Du kan även använda kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Namn (*)

Vänligen ange namn
E-post (*)

Du måste ange en komplett epostadress
Telefonnr

Otillåtna tecken används telefonnummerfältet
Meddelande (*)

Det saknas text i meddelandefältet

I samband med att du skickar vårt kontaktformulär godkänner du att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.