Certifierade Eldstadsinstallatörer

Idag finns inget myndighetskrav i Sverige för certifiering av montörer. Vi utbildar, tillsammans med våra leverantörer, vår personal årligen. Vi lägger stor vikt på bl a:

Svensk Monteringsanvisning – Modern förbränningsteknik – Värmeöverföring – Skorstensteknik – Taksäkerhet – Ventilationssystem – Belastning Bjälklag – Boverkets byggregler för eldstäder & skorstenar – Egen kontroll

Certifikat våra montörer bl a har:

ID06 – Heta Arbeten – Skyliftkort

Vi anser det viktigt att kontinuerligt uppdatera kunskapen om lagkrav gällande installation eller väsentlig ändring av eldstäder och skorstenar. Detta gör vi i samråd med Svenska Brasvärmeföreningen, Lokal Sotarmästare, Våra Leverantörer, Kommuners Byggnadsavdelningar. Vår spetskompetens är fribyggnationer av eldstäder och vi anlitas återkommande för utredningar av försäkringsärenden där annan entrepenör gjort skada.