START Generated with Avocode.Icon material-play-arrow Skorstenar Generated with Avocode.Icon material-play-arrow Regler för taksäkerhet

Regler för taksäkerhet

Du som husägare har ansvaret

Det finns ett tydligt regelverk som gäller för alla hus i Sverige när det gäller taksäkerhet. Alla regler finns samlade i en broschyr som finns som PDF- fil här nedan. Sedan 2009 utförs enligt lag en brandskyddskontroll på alla fastigheter vad gäller brandskydd.

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta. Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet

  • Sotbildning och beläggningar
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
  • Temperaturförhållanden
  • Tryckförhållanden och täthet
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och tillhörande takskyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Vanligtvis gör din skorstensfejarmästare brandskyddskontrollen.

Kontakt / offertförfrågan

Har du frågor eller undrar du om priser? Ring oss på 08 540 205 45. Du kan även använda kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan!

    I samband med att du skickar vårt kontaktformulär godkänner du att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.