Vi har sålt och installerat kaminer och skorstenar i 20 år

Åkersberga Vedspisar är ett kunskapsföretag som säljer och installerar kaminer, kakelugnar och skorstenar. Vi har arbetat i branschen över 20 år och har lång erfarenhet av olika kaminprojekt- allt från den lilla Conturakaminen till de stora panoramakaminerna från Brunner. Vi vägleder dig bland produkter, material och designlösningar.
Här hittar du våra kaminer

Vi arbetar i nära relation till sotarmästare vad gäller nuvarande regler för brandskydd och taksäkerhet och utför våra installationer med egen personal. Därför tar vi gärna ansvar för hela projektet- något som är tryggt för dig som kund. Genom Svenska Brasvärmeföreningen följer vi utvecklingen gällande regler & lagar för vedeldning.

Vi tänker mycket på säkerhet och välmående och arbetar därför ständigt med arbetsmiljöfrågor. Se vår Arbetsmiljöpolicy. I vår kvalitétspolicy beskriver vi vår ambition och vårt arbetssätt för bästa möjliga kvalité. Vi värnar vår miljö och förbättrar hela tiden vår miljöpåverkan. Se vår miljöpolicy nedan. Här finner du vår  Anti Korruptionspolicy & Integritetspolicy .

Vi har en stor kaminutställning i Åkersberga med ett 80-tal kaminer och kamininsatser i vår utställning. Flertalet är inkopplade och eldningsbara. Förutom kaminer och vedspisar har vi ett stort utbud av kakelugnar att inspireras av. Välkommen förbi för diskutera just din installation eller kontakta oss om du vill boka en tid. Läs mer om vår kaminutställning

 


ARBETSMILJÖPOLICY

En god och säker arbetsmiljö

är en viktig strategisk fråga för Åkersberga Vedspisar (ÅV) Målsättningen med ÅV:s arbetsmiljöarbete är att skapa en arbetsplats som upplevs utvecklande och stimulerande för alla medarbetare.

Främjande/förebyggande

Exempel på åtgärder:

På företagsnivå:
 • medarbetarna ges kontinuerligt utbildning för att klara dagens och morgondagens arbetsuppgifter 
 • organisationsförändringar som stimulerar medarbetarnas självständighet och utvecklingsmöjligheter
 • ett ledarskap med fokus både på produktion och medarbetare
 • successiv förbättring av det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • skyddsronder
 • sjukfrånvaroanalyser
 • utbildning i arbetsmiljöfrågor av såväl chefer som medarbetare
 • Focus på psykosociala frågor
 • information
 • företagspolicys för olika arbetsmiljöproblem
På individnivå:
 • stimulerande arbetsuppgifter
 • utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
 • friskvård
 • hälsoprofiler
 • synundersökningar 

Åkersberga     Johnny Mattsson


MILJÖPOLICY

Vår miljövision  är att öka användningen av biomassa. Att elda med en förnybar energikälla som ved passar vår filosofi. Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Våra miljömål:

 • Följa gällande lagar och förordningar
 • I alla lägen sortera byggavfall
 • Skapa återvinnings flöde för transportpallar
 • Sträva efter att använda förnyelsebara material
 • Våra fordon skall aldrig vara äldre än 3 år. Våra fordon måste klara kraven för Euro 6

Miljöpåverkan

De varumärken vi säljer innehar den senaste tekniken vad gäller hög verkningsgrad, god energideklaration och minimalt partikelutsläpp. Vi gillar inte ”slit & släng” mentaliteten utan värdesätter de leverantörer som producerar kvalité och som, över tid, tillhandahåller reservdelar för maximalt utnyttjande. Vår Projektering utgår ifrån beställarens önskemål samt myndighetskrav. Vid projektering tar vi alltid hänsyn till vår och beställarens miljöpolicy. Vid utförande skall noggrann planering av projektet bidra med synergier vad gäller transporter, materialåtgång, källsortering mm.

Våra Leverantörer bedöms utifrån miljövärden. Våra leverantörer skall ha tydlig och informativ hemsida gällande miljöpåverkan vid produktion. Som minimum skall våra leverantörer klara aktuella myndighetskrav och skall följa vår kvalitets- och miljöpolicy. Då vi anser att god ekonomisk ställning bidrar till aktivare miljöarbete så kontrolleras våra affärspartners löpande genom upplysningstjänst.

Uppföljning

 • Lokaler: I våra lokaler används bergvärme system, vedeldning, tillsammans med Återvinning av ventilationsluft. Vi följer och utvärderar utvecklingen av förnybara alternativ.
 • Kunder: Vi informerar alltid våra kunder om det bästa miljövalet
 • Medarbetare: Utbildas internt i hur vi minskar vår miljöpåverkan.

Organisation och kompetensutveckling

Ansvariga för Miljöarbete på Åkersberga Vedspisar är: Johnny Mattsson johnny@akersbergavedspisar.se & Samuel Odell Skyddsombud info@akersbergavedspisar.se  

Tel. 08-540 205 45

Kommunikation

Miljöfrågor tas upp på arbetsplatsmöten (minst en gång/kvartal)

Dokumentstyrning

All dokumenthantering som berör bolagets miljöarbete finns i vår terminalmiljö. Samtliga dokument arkiveras på nätverket eller i pärmar.

Åkersberga  VD Andrew Rönnholm


Certifierade Eldstadsinstallatörer

Idag finns inget myndighetskrav i Sverige för certifiering av montörer. Vi utbildar, tillsammans med våra leverantörer, vår personal årligen. Vi lägger stor vikt på bl a:

Svensk Monteringsanvisning - Modern förbränningsteknik - Värmeöverföring - Skorstensteknik - Taksäkerhet - Ventilationssystem - Belastning Bjälklag - Boverkets byggregler för eldstäder & skorstenar - Egen kontroll

Certifikat våra montörer bl a  har:

ID06 - Heta Arbeten - Skyliftkort 

Vi anser det viktigt att kontinuerligt uppdatera kunskapen om lagkrav gällande installation eller väsentlig ändring av eldstäder och skorstenar. Detta gör vi i samråd med Svenska BrasvärmeföreningenLokal Sotarmästare, Våra Leverantörer, Kommuners Byggnadsavdelningar. Vår spetskompetens är fribyggnationer av eldstäder och vi anlitas återkommande för utredningar av försäkringsärenden där annan entrepenör gjort skada.

 


Kontakt / Offertförfrågan

Har du frågor eller undrar du om priser? Ring oss på 08 540 205 45 eller maila oss. Du kan även använda kontaktformuläret nedan, så kontaktar vi dig så snart vi kan!

Namn (*)

Vänligen ange namn
E-post (*)

Du måste ange en komplett epostadress
Telefonnr

Otillåtna tecken används telefonnummerfältet
Meddelande (*)

Det saknas text i meddelandefältet

I samband med att du skickar vårt kontaktformulär godkänner du att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.akersberga vedspisar andrewAndrew
akersberga vedspisar johnnyJohnny
akersberga vedspisar larsLars
akersberga vedspisar samuelSamuel
akersberga vedspisar christer_hChrister H
akersberga vedspisar amandaAmanda
akersberga vedspisar DavidDavid
akersberga vedspisar rickardRickard
Bild kommer inom kort

Christer S
akersberga vedspisar JoelJoel
akersberga vedspisar jimmyJimmy
akersberga vedspisar mattiasMattias
AnneAnne
FeliciaFelicia
Marcus DMarcus D